rEDAKCJA CZASOPISMA

Redaktor Naukowy:

Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomii w Poznaniu


Redaktor Naczelny: Mgr Aleksandra Fudali


Komitet Naukowy:

Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania Wydział Ekonomii Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski


Recenzenci czasopisma:

Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski

Prof. US dr hab. Joanna Wiśniewska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Prof. US dr hab. Krzysztof Janasz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet SzczecińskiPROFIL CZASOPISMA

Częstotliwość: 6 numerów/rok | ISSN: 2084-963X


Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie. Czasopismo zostało założone w 2012 roku w Polsce.


Głównym celem Czasopisma jest publikować artykuły, które prezentują oryginalne prace badawcze, dyskusje naukowe i które będą miały długoterminowy wpływ na badania z Dziedzin Nauk Ekonomicznych.


Analityczne, interpretacyjne i empiryczne badania odnoszą się do wielu obszarów, w tym teorii monetarnej, polityki fiskalnej, ekonomii pracy, rozwoju mikro- i teorii makroekonomii, handlu międzynarodowego i finansów, organizacji przemysłowej i społecznej ekonomii, a także ku nowoczesnej ekonomii dobrobytu.


Publikowane są również wybrane, istotne informacje gospodarcze oraz polityczne z kraju i ze świata.


Publikowane są artykuły w j. polskim oraz angielskim.
INDEKSOWANIE CZASOPISMA


Czasopismo jest indeksowane w Bazach Naukowych:

EBSCO Publishing

BazEkon

BazHum

BazTech

Baza AGRO

Wirtualna Biblioteka Nauki ICM UW

ICI Journals Master List (Index Copernicus (IC)


Czasopismo jest indeksowane w bibliotekach:

Biblioteka Główna UE w Poznaniu,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego,

Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego,

Biblioteka Jagiellońska,

Biblioteka Narodowa,

Biblioteka Politechniki Białostockiej,

Biblioteka SGH w Warszawie,

Biblioteka Śląska,

Biblioteka Uniwersytecka KUL,

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego,

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi,

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie,

Podkarpacka Szkoła Wyższa Im. Bł. Ks. Wł. Findysza w Jaśle,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie