Częstotliwość: 6 numerów/rok | ISSN: 2084-963X


Czasopismo Ekonomia i Zarządzanie to dwumiesięcznik, recenzowane czasopismo akademickie.

Czasopismo zostało założone w 2012 roku w Polsce.


Głównym celem Czasopisma jest publikować artykuły, które prezentują oryginalne prace badawcze, dyskusje naukowe i które będą miały długoterminowy wpływ na badania z Dziedzin Nauk Ekonomicznych.

Czasopismo publikuje również wybrane informacje gospodarcze, polityczne, biznesowe.


Publikowane są artykuły w języku polskim oraz niektóre artykuły w języku angielskim.INDEKSOWANIE CZASOPISMA


Czasopismo jest indeksowane w Bazach Naukowych:

EBSCO Publishing

BazEkon

BazHum

BazTech

Baza AGRO

Wirtualna Biblioteka Nauki ICM UW

ICI Journals Master List (Index Copernicus (IC)


Czasopismo jest indeksowane w bibliotekach:

Biblioteka Główna UE w Poznaniu,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego,

Biblioteka Główna Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej,

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego,

Biblioteka Jagiellońska,

Biblioteka Narodowa,

Biblioteka Politechniki Białostockiej,

Biblioteka SGH w Warszawie,

Biblioteka Śląska,

Biblioteka Uniwersytecka KUL,

Biblioteka Uniwersytecka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Biblioteka Uniwersytecka w Łodzi,

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu,

Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu,

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie,

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego,

Centrum Informacji Biznesowej i Europejskiej.

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego,

Książnica Pomorska im. S. Staszica w Szczecinie,

Podkarpacka Szkoła Wyższa Im. Bł. Ks. Wł. Findysza w Jaśle,

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie