Redaktor Naukowy:

Prof. dr hab. Jerzy Olszewski prof. nadzw. UEP Uniwersytet Ekonomii w Poznaniu


Redaktor Naczelny: Mgr Aleksandra Fudali


Komitet Naukowy:

Prof. UG dr hab. Sylwia Pangsy-Kania Wydział Ekonomii Uniwersytet Gdański

Prof. dr hab. Włodzimierz Szpringer Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. zw. dr hab. Jerzy Kisielnicki Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. UW dr hab. Grzegorz Karasiewicz Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski


Recenzenci czasopisma:

Prof. UZ dr hab. Arkadiusz Świadek Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Zielonogórski

Prof. US dr hab. Joanna Wiśniewska Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński

Prof. US dr hab. Krzysztof Janasz Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet Szczeciński


Wydawnictwo:

Naukowe Wydawnictwo IVG

www.wydawnictwoivg.pl