Το εύρος επιλογής των μενού, εξαρτάται από τον αριθμό ατόμων, την ημέρα και ώρα της εκδήλωσης και καθορίζεται από τον υπεύθυνο εστιατορίου και τον υπεύθυνο f+b.