Štěpán Kment jménem Studentského parlamentu GVPPraha, 21. října 2016 - Zveřejňujeme stanovisko Studentského parlamentu GVP k publikovanému "Vyjádření nesouhlasu" na intranetu portálu školy RNDr. Frantškem Staňkem, CSc. Ve stanovisku se ohrazujeme proti omezování svobody projevu včetně jeho šíření a odmítáme povinnost školy podřizovat se politické agendě vlády. Současně připomínáme, že vyvěšení vlajky bylo provedeno v dobré víře po schválení ředitelem školy 20. 10. 2016 a jeho účelem je vyjádřit solidaritu a podporu Tibetu jakožto území Čínské lidové republiky, které je utlačováno a jeho obyvatelé diskriminováni. Odkaz na stanovisko je pod obrázkem.

Plné stanovisko je dostupné zde